בית ספר נווה-יעקב מאוחד

בית ספר נווה-יעקב מאוחד

כתבה ראשית

מהנעשה בבית הספר

מנהיגות

נצחון של בית ספר נוה יעקב המאוחד.

חודש המנהיגות

חוג צילום

תלמידי כיתה ה' מצלמים ולומדים.

חוג צילום לתלמידי כיתות ה' ו'.

מה קורה בארץ ובעולם?

מכת ארבה!

על מכת הארבה שבאה לארץ ממש לפני חג הפסח.

שיר הזוכה באוסקר כשיר הטוב ביותר

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA